Stilla bilder - Maidi Eriksson

Rörelser i det stilla…

Min bildvärld har vuxit fram under många års arbete i ateljén. När jag nu vandrat ut i staden eller i naturen med en kamera på axeln är det samma kontemplativa bildtänkande som styr mina bildutsnitt och motiv. Mitt eget bildspråk är intakt men kameran har skapat nya flöden i mitt konstnärskap. Ofta handlar mina fotografiska bilder om strukturer men också rörelser i det stilla – kanske en kvardröjande längtan efter filmskapandets kreativitet som jag levde med under många år.

Är du intresserad…

av mina konstmappar, signerade och i begränsad upplaga kostar de från 3 300 kr (3 bilder). Se ART EDITIONS.
Enstaka fotografiska bilder kan köpas i valfri storlek efter kontakt.

Subtle movements…

Many years of work in my atelier has filled my soul with images. Whether I’m viewing the world around me through a camera lense or painting on a canvas, I’m guided by the same contemplative instincts. A new flow has emerged in my artistry thanks to the camera. I like to capture structures, yet to create a subtle movement may also attract me – maybe it’s a lingering longing for the vast creativity of filmmaking I experienced first-hand for many years.

Are you interested in…

my art folders, signed and in limited edition? They are available for purchase and cost from 3 300 SEK (three photos). See ART EDITIONS.
Paintings and individual photographic pieces are available as well. Please contact me for further information.

Contact


mobil +46705 824510